Werkwijze

Ontvangst inspectie, taxatie,
drone aanvraag of expertise

Na het ontvangst van de aanvraag is de navolgende procedure van toepassing…

1. DE AANVRAAG

2. DE BEHANDELING

3. DE AFHANDELING EN BETALING

DE AANVRAAG

 • Na het aanklikken van de aanvraagbutton word je omgeleid naar een scherm wat je volledig in dient te vullen.
 • Na het invullen van al je gegevens word deze aanvraag verzonden naar Inspectie & Taxatie.
 • Na ontvangst van deze aanvraag word je benaderd door één van onze projectleiders om je zaak vooraf telefonisch door te nemen. Is je zaak ‘kant en klaar’, dan wordt direct door de projectleider actie ondernomen.
 • De projectleider zal de aanvraag van een inspectie, taxatie of een drone vlucht aanbieden aan de afdeling planning waarna er een afspraak met je wordt gemaakt voor een datum en een tijdstip. De afspraak zal zo snel mogelijk na de ingediende aanvraag worden gemaakt.
 • Per telefoon of per mail worden de eventuele nog aanvullende vragen gesteld en wordt de werkwijze nogmaals met je doorgenomen waarna alle partijen van elkaar weten wat ze kunnen verwachten.
 • Een aanvraag van een expertise of contra-expertise wordt aangeboden aan onze afdeling expertise voor verdere behandeling. Hierbij zal een speciale schadecoach uw zaak in behandeling nemen waarbij hij wordt bijgestaan door een team van schade-experts en een jurist. De schadecoach neemt altijd telefonisch contact met je op voor de verdere gang van zaken. De schadecoach blijft het gehele traject jouw aanspreekpunt!

DE BEHANDELING

 • Nadat de afspraak is gemaakt zal de taxateur, inspecteur, expert en of de drone specialist op de genoemde datum en het genoemde tijdstip op de afgesproken locatie zijn.
 • De aangevraagde taxatie, inspectie, expertise of drone vlucht zal dan worden uitgevoerd waarbij u alle eventuele vragen nog kunt stellen aan de specialist van Inspectie & Taxatie.
 • Na afronding van de werkzaamheden zal de medewerker van Inspectie & Taxatie op kantoor zijn verdere werkzaamheden uitvoeren.
 • Na opmaak van de rapportage en of bewerking van de foto- en filmbeelden wordt deze aangeboden aan kantoor.
 • De procedure aangaande een aangevraagde contra-expertise is afwijkend (zie link).

DE AFHANDELING EN BETALING

 • De inspecteur, taxateur, expert of drone specialist zal na afronding van zijn werkzaamheden zijn rapport of beelden klaar zetten in ons systeem voor afhandeling.
 • Door de afdeling administratie van ons kantoor wordt je per mail in kennis gesteld van het feit dat de rapportage en of de beelden klaar staan in ons systeem om te worden verzonden.
 • Indien sprake is van een opdracht voor een inspectie, een taxatie, schade-expertise of drone aanvraag wordt voorafgaand aan de rapportage en of de beelden je door kantoor onze nota toegezonden. Pas na betaling van de door ons gestuurde factuur wordt de rapportage in PDF je toegezonden. Hier is geen uitzondering op te maken doordat ons systeem op dit punt volledig is geautomatiseerd.
 • De door ons gemaakte dronebeelden worden eveneens op SD kaart aangeboden en blijven uw eigendom. De gemaakte opnamen worden na betaling van de factuur en overhandiging van de SD kaart door ons vernietigd.
 • De kosten van onze interventie worden, indien mogelijk, namens u gevorderd op basis van artikel 6:96 lid 2B en C in het Burgerlijk Wetboek en of op basis artikel 7:959 in het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat redelijke kosten ter verkrijging van een rechtmatige schadevergoeding ten laste van de aangesproken partij komen, alsmede dat een consument recht heeft op begeleiding, vaststellen en verhaal van de schade. in 98% van alle door ons behandelde zaken heeft dit geleid tot geen kosten voor onze klanten. (let op, dit geldt voornamelijk zaken zoals contra-expertise en of aansprakelijkheid)
 • Bij een contra-expertise ligt de afronding en betaling anders (zie link)

Voor vragen en opmerkingen welke u niet per mail kan of wenst te stellen of indien u liever iemand
persoonlijk wenst te spreken, kunt u ons altijd 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer

Telefoonnummer: 085 – 13 03 278 | Adres: Postbus 11 5480 AA SCHIJNDEL | E-Mail: info@inspectie-taxatie.nl

contactformulier